Cứu Cá Miền Trung 1.0.0 icon
QR Code

Cứu Cá Miền Trung 1.0.0 APK

5/5
 • Author

  AHT Tech, JSC

 • Latest Version:

  1.0.0

 • Publish Date:

  June 24, 2016

Cứu Cá Miền Trung

Bạn, người được số mệnh lựa chọn trở thành thần Max - Một chiến binh cứu thế có khả năng cải tạo môi trường, biến nước bẩn thành nước sạch, cứu sống cá miền trung và toàn bộ cá trên thế giới. Người chơi sẽ chạm vào các ô để xoay hướng các ô nước lại nối thành đường dẫn nước sạch đến cứu cá FEATURES - Hơn 100 levels - Khám phá các vật dụng mới trong mỗi vùng đất: + máy làm bẩn nước + máy làm sạch nước + cửa thông nước - Có nhiều thách thức khác nhau trong các level + giới hạn thời gian chơi + giới hạn nước đi Fanpage hỗ trợ http://bit.ly/maxpipeflow You, who are destined to become gods choose Max - A messianic warrior capable of improving the environment, turning dirty water into clean water, life-saving central fish and whole fish in the world. Players will touch the cells to rotate back towards the water box connected to the path of clean water to save fish FEATURES - More than 100 levels - Discover the new items in each region: + Machine dirty water + Water purification plant + Water door - There are many different challenges in the level + Unlimited playtime + Unlimited moves Fanpage support http://bit.ly/maxpipeflow
 • Category:

  Free Puzzle

 • Get it on:

 • Requirements:

  4.0.3 and up

Cứu Cá Miền Trung

Version : 1.0.0 for Android 4.0.3 and up

Update on : June 24, 2016

Download APK (33MB)